MENU

Select a field
Quick selection list

1 Mark
2 Husunderbyggnad
3 Stomme
4 Yttertak
5 Fasader
6 Stomkomplettering
7 Ytskikt/Rumskompl.
8 Installationer
9 Allmänt arbetsplatsen
0 Sammansatta

Instructions for looking up information on this site: Under respektive byggdel kan du välja att hämta en komplett vägledning (PDF-format).
Via menyn kan du direkt klicka dig fram till specifik arbetsinstruktion med tillhörande länkar.
Contact us

Development: Malmö University - Mats Persson