Arbetsinstruktioner - Husunderbyggnad


20 Sammansatta

21

22 Schakt, fyllning

23 Markförstärkning, dränering
Dränering

24 Grundkonstruktion
Borrplint
Kvarsittande lågform
Grundmur isolering
Grundfundament P-hus
Grundkonstruktion krypgrund
25 Kulvert, tunnlar

26

27 Platta på mark
Kantbalk - Formar av olika typ
Isolering
Armering
Installationer
Betong
Armering på rulle
Golv av fiberarmerad betong

28 Huskomplettering
Ramp - Kvarsittande form


Vägledning/Manual

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.