5 Fasader


56 Balkonger

7 Invändiga ytskikt


74 Ytskikt, tak, undertak
Undertak
Akustikputs

75 Målning
Lägenhet

77 Skåp och inredningssnickerier
Kök - förvaringsenheter

78 Rumskomplettering
Sockellister
Täcklister
Efterbeslagning

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Stoppa tjuven

91 Materialhanatering, trafik
Transporter
Materialintag

92 Tillfällig fabrik
Tillfällig elementfabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad

93 Ställningar
Ställningar, allmänt
Mur- och putsställningar

94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Vinterförberedelser

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.