Arbetsinstruktioner - Stomkomplettering


60 Sammansatta

61 Komplettering invändigt på yttervägg

62 Undergolv
Undergolv med stålglättad yta
Undergolv med stålglättad yta (med fall)
Uppregling undergolv
Undergolv avjämningsmassa

63 Innerväggar
Väggstommar av stålplåtsreglar
Limning gipsskivor på reglar
Skruvning gipsskivor på reglar
Kalksandsten
Skärmväggar av nät
Innerväggar puts
Murning med leca

64 Innertak
Stomme till innertak
Gipsskivor i tak

65 Invändiga dörrar och partier
Innerdörrar av trä
Specialdörrar - Branddörrar
Ytterdörr
Enkelglas

66 Invändiga trappor
Räcke för invändiga trappor

67 Efterlagning

68 Huskomplettering


Vägledning/Manual

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.