Arbetsmiljö -
personsäkerhet och ergonomi


Ergonomi
Y02 - Ergonomi betongarbetare
Y03 - Ergonomi målare
Y04 - Ergonomi elektriker
Y10 - Ergonomi ventilationsplåtslagare
Y11 - Ergonomi murare
Y12 - Ergonomi VS-montörer
Y16 - Ergonomi träarbetare

Arbetsmiljöverket
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2004:6 Användning av traktorer
AFS 2006:5 Användning av truckar
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 2006:1 Asbest
AFS 1998:6 Bekämpningsmedel
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2005:16 Buller
AFS 1984:2 Bultpistoler
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 1982:3 Ensamarbete
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1997:7 Gaser
AFS 2001:4 Gasflaskor
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön
AFS 2008:3 Maskiner
AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
AFS 2012:2 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 1981:14 Skydd mot arbetsskada genom fall
AFS 1981:15 Skydd mot arbetsskada genom ras
AFS 2008:13 Skyltar och signaler
AFS 1984:3 Spikpistoler
AFS 2007:1 Sprängarbete
AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
AFS 2013:4 Ställningar
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar och truckar
AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 2005:15 Vibrationer

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!