Arbetsberedning -
med www.ByggAi.se


Boken om arbetsberedning är nu klar!
(klicka på bilden här bredvid för att ladda ner den) 

Blankett för arbetsberedning i pdf-format

Filmen om arbetsberedning är nu klar! Film om arbetsberedning

Blankett för arbetsberedning för Excel PC

Utbildare kan beställa utbildningsmaterial från: mats@byggai.se


Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussion och utveckling!