Bakgrund och information om ByggAi

Portalens bakgrund

Denna portal för arbetsinstruktioner togs ursprungligen fram inom ramen för utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärande som bl a finansierades med bidrag från SBUF och Byggrådet. I denna andra version har antalet arbetsinstruktioner mer än fördubblats. Sedan har Boverket-byggkostnadsforum och Byggrådet finansierat utvecklingsarbetet i projektet Utvecklade arbetsinstruktioner. Senast är det AFAFörsäkring som bidragit till utvecklingen och en genomgång av personsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. I projektens referensgrupper har bland andra följande företag deltagit: Skanska, Peab, ByggCompagniet i Malmö, Uponor, Rörläggaren, Bravida, Uponor, Sveriges byggindustrier, FoU-syd och LiberHermods. Många byggföretag har ställt bygg- och anläggningsprojekt till förfogande för utvecklingsarbetet. Arbetsinstruktionerna används av många och med jämna mellanrum kommer önskemål om fler.

Arbetsinstruktioner Ai

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att en produkt monterad på avsett sätt och får avsedda funktioner bör detta dokumenteras med arbetsinstruktioner. Arbetsinstruktioner har tagits fram för att användas:
  • av arbetsledare vid instruktion av arbetsplatsens personal dvs on site training
  • som underlag vid arbetsberedningar,
  • vid introduktionen av nya material, metoder och utrustning.

Rapporter

Vill du läsa rapporten från utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärand så kan du hämta den här (Arbetsplatsanpassat 1MB) Rapport från projektets andra utvecklingsfas Utvecklade arbetsinstruktioner kan laddas ner här (Utvecklade arbetsinstruktioner) Mall för egna arbetsinstruktioner Använd gärna mallen för att göra egna arbetsinstruktioner. Skicka in dina egentillverkade arbetsinstruktioner till ByggAi.se så kan vi göra en tillgänglig för fler.
(Mall för arbetsinstruktion (ppt))

Utvecklingspotential

Genom att dokumentera framgångsrika arbetsmetoder kan bygg- och anläggningsföretagen ta vara på erfarenheter och överföra dem från ett projekt till ett annat. Därmed undviks byggandet av prototyper och en industrialisering av byggandet underlättas. Vår förhoppning är att arbetsinstruktioner enligt denna modell ska tas fram av materialleverantörerna vid introduktionen av nya bygg- och anläggningsmaterial. Den information som vanligtvis finns tillgänglig på arbetsplatserna riktar sig främst till projektörer och inköpare, inte till personalen på bygg- och anläggningsprojekt. ä ö å

Samarbetspartners intresseanmälan

Frågan om portalens förvaltning och fortlevnad är inte löst i dagsläget. Portalens drift och underhåll administreras föe närvarande av Mats Persson som är anställd vid Malmö universitet. För att konceptet ska utvecklas och för att ta fram fler arbetsinstruktioner sökes kontakt med företag och branschorganisationer etc.


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.
Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!