Nyheter

Välkomna till portalen för arbetsinstruktioner som är framtagen för planering och arbetsberedning av arbetsmoment på bygg- och anläggningsarbetsplatser.

I juni 2009 introducerar vi en TEMA-avdelning
Första Tema är Ergonomi och personsäkerhet. Fler kommer...

I maj 2009 uppdaterades portalen senast
Det var dags för ytterligare arbetsinstruktioner på portalen.Samtidigt passade vi på att uppdatera de gamla arbetsinstruktionerna. Tack för alla förslag och synpunkter vi fått ta del av! Det finns nu 127 olika arbetsinstruktioner i portalen.

Hösten 2008 tar vi nya tag med utvecklingen av arbetsinstruktioner
Glädjande fick vi bidrag från AFA Försäkring att granska arbetsinstruktioner och utveckla vidare i samarbete med CentralGalaxen Bygg och KTH

Samtidigt sökte vi samarbete med branschens parter om att kunna utvigda antalet arbetsinstruktioner inom bygg och anläggningsområdet.

I januari 2008 fördubblade vi antalet arbetsinstruktioner som vi hoppas är till stor glädje för branschen!


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.