Välkommen till portalen - ByggAi

ByggAi.se utvecklas i samarbete med byggbranschen och har initierats och stöds av Sveriges Byggindustrier och FoU-Syd.

Dessa arbetsinstruktioner är utformade för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.