Byggledarskap

OM WEBBPLATSEN

Utbildningsmaterialet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKTETS LEDARSKAP återkommer här, uppdaterat och kompletterat 2023, under adressen: www.byggai.se/byggledarskap. Vår förhoppning är att det ska fortsätta att bidra till att överbygga bristerna i utbildningarna inom ledarskap samt jämna ut skillnader mellan olika lärosätens utbildningar i ämnet vilket var det ursprungliga uppdraget.

Grundmaterial baseras på ett SBUF-projekt (ID: 12835), ansökt av Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen) som nu valt att inte längre förvalta utbildningsmaterialet till ett anpassat läromedel för branschen.

Vi hoppas nu att denna nya upplaga av Byggledarskap ska komma till god användning. Ett utvecklat och framgångsrikt ledarskap är av största vikt för att omsätta övrig inlärd kompetens inför en lyckad framtid inom byggbranschen. Denna webbplats behandlar till stor del vad som är viktigt att känna till kring bygg- och anläggningsprojektens ledarskap.

Fokus ligger på:

Målgrupperna är:

Innehållet på webbplatsen kan användas av såväl lärare som studerande och yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper om bygg- och anläggningsprocessen och för ett gott ledarskap.

Återkom gärna med synpunkter samt förbättringsförslag genom mailadressen: byggledarskap@byggai.se

Åke Tell
Projektledare


Byggledarskap har skapats av Åke Tell, Lars-Åke Mikaelsson, Håkan Wallin och Stefan Hågemark