Invändiga ytskikt

7 Invändiga ytskikt

72 Ytskikt, golv, trappor
Parkett
Klinker
Vattentät plastmatta
Sanering av asbest

73 Ytskikt, vägg
Kakel
Vattentät plastmatta
Sanering av asbest

74 Ytskikt, tak, undertak
Undertak
Akustikputs

75 Målning
Lägenhet

77 Skåp och inredningssnickerier
Kök – förvaringsenheter

78 Rumskomplettering
Sockellister
Täcklister
Efterbeslagning

 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!