Mark

1 Mark

13 Markförstärkning
Pålning
Spontning
Slitsmurar
Förankring med ankarplattor
Förankring med förspända linor

15 Ledning, kulvert, tunnlar
Rörledningar i ledningsgrav

17 Trädgård
Gat- och marksten

19 Broar
Formställning och formsättning
Armering i broar
Betong i brobana
Formrivning bro

 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!