About ByggAi

This section is not yet available in English.
Would you like to contribute to the translations of ByggAi? Contact us


Genom att dokumentera framgångsrika arbetsmetoder kan bygg- och anläggningsföretagen ta vara på erfarenheter och överföra dem från ett projekt till ett annat. Därmed undviks byggandet av prototyper och en industrialisering av byggandet underlättas.

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

ByggAi.se utvecklas i samarbete med byggbranschen och har initierats och stöds av Sveriges Byggindustrier och FoU-Syd.

De arbetsinstruktioner som tagits fram för ByggAi är utformade för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Arbetsplatsanpassat lärande

ByggAi är en portal för arbetsinstruktioner där de första togs fram inom ramen för utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärande som bl a finansierades med bidrag från SBUF och Byggrådet. Boverket-byggkostnadsforum och AFAFörsäkring har finansierat vidareutvecklingen av bl a personsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. Många byggföretag har ställt sina kunskaper och projekt till förfogande.

Arbetsinstruktioner Ai

Arbetsinstruktionerna har tagits fram för att användas av arbetsledare

  • vid s k on site training
  • som underlag vid arbetsberedningar,
  • vid introduktionen av nya material, metoder och utrustning.

Arbetsinstruktionerna används av många och det kommer ständigt önskemål om att ta fram fler.

Vår förhoppning är att arbetsinstruktioner enligt denna modell ska tas fram av materialleverantörerna vid introduktionen av nya bygg- och anläggningsmaterial.

Framtida utveckling – intresseanmälan

Webbplatsen administreras av Mats Persson vid Malmö universitet. För att konceptet ska utvecklas och för att ta fram fler arbetsinstruktioner sökes kontakt med företag och branschorganisationer etc.