Downloads

Rapporter

Arbetsplatsanpassat lärande Rapporten från projektet första etapp

Utvecklade arbetsinstruktioner Rapport från projektets andra etapp

Arbetsberedning – vägledning och läromedel

Mallar och hjälpmedel

Manual – Arbetsberedningens 12 steg

Arbetsberedning-blankett

Mall för arbetsinstruktion (ppt) Använd mallen för att ta fram egna arbetsinstruktioner. Skicka gärna in dina egentillverkade arbetsinstruktioner till ByggAi.se så kan vi göra en tillgänglig för fler.