Terms of use

This section is not yet available in English.
Would you like to contribute to the translations of ByggAi? Contact us


Tillämpningsområden

Grundtanken med arbetsinstruktionerna på ByggAi är att de utgöra underlag vid planering av och förberedelser inför olika arbetsmoment i bygg- och anläggsningprojekt.

Vid arbetsberedning tillsammans med olika aktöer, t ex leverantörer av byggsystem och berörda yrkesarbetare, utgör arbetsinstruktionerna ett underlag som måste utvecklas och kompletteras för det aktuella arbetsmomentet.

Arbetsinstruktionerna är sorterade enligt Byggdelstabellen för att även underlätta användning i tidiga skeden, t ex kalkyl och inköp.

Villkor för användning

Det är fritt att använda arbetsinstruktionerna enskilt och inom företag.

Arbetsinstruktionerna får dock inte säljas vidare eller utgöra en  förutsättning för en kommersiell verksamhet.

Väkommen att kontaka oss med frågor eller idéer kring användningen av arbetsinstruktionerna på ByggAi: Contact