Work preparation

This section is not yet available in English.
Would you like to contribute to the translations of ByggAi? Contact us


Arbetsberedning kan göras vid alla arbeten och särskilt när arbetsmoment:

  • omfattar många timmar
  • pågår lång tid,
  • omfattar flera personer,
  • är tekniskt komplicerat.

Använd Arbetsinstruktionerna från ByggAi vid arbetsberedning i bygg- och anläggningsprojekt.

Instruktioner och hjälpmedel:

Arbetsberedning – rapport och väglednig
Så här ska arbetsinstruktionerna användas!
Blankett för arbetsberedning