ByggAi Philosophie

This section is not yet available in English.
Would you like to contribute to the translations of ByggAi? Contact us


Ett av syftena med arbetsinstruktionerna och information om arbetsberedning här på ByggAi är att bidra till lärande och kunskapsutveckling i byggbranschen.

Förklaringsmodell

Kunskap finns i människor – vi vet att vi vet. Allt skrivet och bilder etc är kunskapsinformation och data som vi som människor kan ta till oss och göra egen kunskap av.

Bilden ovan visar de fyra principiella metoderna att överföra kunskap. Den viktiga processen där individer tar till sig dokumenterad kunskap (internalisering) är inringad med röd cirkel.

  1. Längst ner i bilden visas Socialisering dvs när folk träffas och utbyter erfarenheter i samtal och dialog. Detta är en mycket bra och viktig metod som dock har sin begränsning när det gäller att se till att alla får samma information.
  2. Om vi följer pilarna så ser vi i bildens vänstra kant Externalisering, dvs när vi dokumenterar det vi vet (vår kunskap) på papper och lagrar detta på något sätt. Externalisering ger upphov till stora mängder data och information som vi kan lagra i dokument, pärmar och datorer.
  3. Överst i bilden ser vi hur information sammanfogas Kombineras. Den insamlade tillgängliga informationen är för de flesta så omfattande att den behöver gallras och presenteras på ett lättillgängligt sätt för användaren.
  4. I högra sidan av bilden ses inringat information som är så förpackad och presenterad att det är möjligt att ta till sig – Internalisera – och tillgodogöra sig kunskap på individnivå.

Detta är en enkel beskrivning av det vi vill åstadkomma med ByggAi.

Har vi lyckats? Är arbetsinstruktionerna gjorda så att de är lättillgängliga och gör det möjligt att skapa egen kunskap?