Arbetsinstruktioner i andra format och former

Köp CD med arbetsinstruktionerna i pdf-format!

För den som vill ha tillgång till alla framtagna arbetsinstruktionerna i pdf-format finns en CD framtagen.
Klicka på följande länk och skicka epost för att beställa en CD:
CD med Arbetsinstruktioner i pdf-format

Alternativa format av arbetsinstruktionerna:

Arbetsinstruktionerna finns också i powerpoint-format. Kanske vill någon använda och anpassa arbetsinstruktioner till den egna organisationens förutsättningar och önskemål?

Kontakta Mats Persson 040-6657882 för besked om möjligheter.


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.