Ladda ner

Läroböcker

Arbetsberedning – vägledning och läromedel

Kursbok – Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

Film

Se film om arbetsberedning

Mallar och hjälpmedel

Arbetsberedningens 12 steg

Arbetsberedning blankett (excel)

Arbetsberedning blankett (pdf)

Mall för arbetsinstruktion (powerpoint)
Använd mallen för att ta fram egna arbetsinstruktioner. Skicka gärna  in dina egentillverkade arbetsinstruktioner till ByggAi.se så kan vi göra en tillgänglig för fler.

Rapporter

Arbetsplatsanpassat lärande Rapport från projektet första etapp
Utvecklade arbetsinstruktioner Rapport från projektets andra etapp
Arbetsinstruktioner för renoveringsarbete Rapport från projektets senaste etapp

Bostadsbyggande begrepp och kostnader

Kunskaper till byggarbetsplatsen