Gemensamma arbeten

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Kvarboende vid renovering
Stoppa tjuven

91 Materialhantering, trafik
Materialintag
Köksleveranser
Transporter

92 Tillfällig fabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad
Tillfällig elementfabrik

93 Ställningar
Mur- och putsställningar
Ställningar, allmänt

94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Energi på arbetsplats
Vinterförberedelser

 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!

Kunskaper till byggarbetsplatsen