Arbetsinstruktioner

Arbetsinstruktionerna på ByggAi är avsedda att användas vid:

  • s k on site training
  • arbetsberedningar,
  • introduktionen av nya material, metoder och utrustning.

Arbetsinstruktionerna är utformade för digitalt bruk. Det finns möjlighet att ladda ner som PDF samt att snabbnavigera mellan olika avsnitt.

  • Skriv gärna ut de arbetsinstruktioner inför arbetsberedning för att skapa överblick och säkerställa att alla har samma underlag/sida tillhands.
  • Kom ihåg att i arbetsberedning kan AI endast användas som underlag och exempel. Skapa därför egna dokument genom att komplettera med aktuella projektförutsättningar

Läs mer: Arbetsberedning

Hitta aktuell arbetsinstruktion

Klicka för förstoring - Click to enlargeArbetsinstruktionerna på ByggAi är länkade PDF-er. Du kan välja mellan att:

  • öppna en lista med alla AI under rubriken: Hela listan
  • söka AI byggdel för byggdel via övriga rubriker i undermenyn.

Klicka på bilden för förstoring.

Du kan också snabbt hitta AI direkt via bilden på startsidan: ByggAi.se

Sortering av arbetsinstruktionerna

Arbetsinstruktionerna är sorterade enligt Byggdelstabellen för att även underlätta användning i tidiga skeden, t ex kalkyl och inköp.

Klicka för att öppna större bild
Klicka för att öppna en större bild av byggdelstabellen

Arbetsinstruktionernas struktur

Arbetsinstruktionerna (AI) är enhetligt utfromade för att underlätta användningen och snabbt hitta önskad information.

Varje arbetsinstruktion är uppdelad i fyra huvudavsnitt

Förklaringar

Förutsättningar – ger förklaringar av begrepp och grundläggande förutsättningar och krav på resultatet av aktiviteten.

Förarbete – innehåller förberedelser inför aktuellt arbetsmoment i form förberedande, kontroller och arbeten på arbetsstället, checklistor med utrustning, maskiner, hjälpmedel och infästningsdetaljer som behövs för arbetsmomentet samt information om materialhantering från mottagning av leverans och förvaring till restprodukthantering.

Egenkontroll – kontrollplan ibland med förslag till kontrollpunkter för aktuellt arbetsmoment.

Genomförande – innehåller beskrivning av hur arbetet genomförs illustrerat med bilder.

Läs mer: Arbetsberedning

 

 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!

Kunskaper till byggarbetsplatsen