Användning och villkor

Grundtanken med arbetsinstruktionerna på ByggAi är att de utgöra underlag vid planering av och förberedelser inför olika arbetsmoment i bygg- och anläggsningprojekt.

Särskilda förutsättningar

Vid arbetsberedning tillsammans med olika aktöer, t ex leverantörer av byggsystem och berörda yrkesarbetare, utgör arbetsinstruktionerna ett underlag som måste utvecklas och kompletteras för det aktuella arbetsmomentet.

Villkor för användning

Det är fritt att använda arbetsinstruktionerna enskilt och inom företag.

Arbetsinstruktionerna får dock inte publiceras eller säljas vidare eller utgöra en  förutsättning för en kommersiell verksamhet.

Väkommen att kontaka oss med frågor eller idéer kring användningen av arbetsinstruktionerna på ByggAi: Kontakt

Kunskaper till byggarbetsplatsen