Årets Innovation 2008

ByggAi.se utsågs av SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond till Årets innovation 2008. Priset överlämnades vid en bankett på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

SBUFs motivering till priset för Årets Innovation:

Projektet behandlar en fråga som är central för byggföretagen – att förbättra planeringen av byggproduktion – och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet, lägre kostnader och förbättrad arbetsmiljö.

Projektet prövar även innovativa vägar för informationsspridning till byggarbetsplatser och byggutbildningar genom webbplatsen www.byggAi.se.

Ett förtjänstfullt och träget arbete med framtagning av systematiska arbetsinstruktioner som har pågått under flera år, vilket nu uppmärksammas genom utmärkelsen Årets Innovation 2008 för det senaste projektet i serien!!!

Bild: SBUF – Årets Innovation 2008

Kunskaper till byggarbetsplatsen