Samtliga


7 Invändiga ytskikt

72 Ytskikt, golv, trappor
Klinker
Parkett
Sanering av asbest
Vattentät plastmatta

73 Ytskikt, vägg
Kakel
Sanering av asbest
Vattentät plastmatta

74 Ytskikt, tak, undertak
Akustikputs
Undertak

75 Målning
Lägenhet

77 Skåp och inredningssnickerier
Kök – förvaringsenheter

78 Rumskomplettering
Efterbeslagning
Sockellister
Täcklister

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Kvarboende vid renovering
Stoppa tjuven

91 Materialhantering, trafik
Materialintag
Köksleveranser
Transporter

92 Tillfällig fabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad
Tillfällig elementfabrik

93 Ställningar
Mur- och putsställningar
Ställningar, allmänt

94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Energi på arbetsplats
Vinterförberedelser 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!

Kunskaper till byggarbetsplatsen