Byggledarskap

Utbildningsmaterialet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKTETS LEDARSKAP återkommer här, uppdaterat och kompletterat 2023, under adressen: www.byggai.se/byggledarskap. Vår förhoppning är att det ska fortsätta att bidra till att överbygga bristerna i utbildningarna inom ledarskap samt jämna ut skillnader mellan olika lärosätens utbildningar i ämnet vilket var det ursprungliga uppdraget.

Grundmaterial baseras på ett SBUF-projekt (ID: 12835), ansökt av Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen) som nu valt att inte längre förvalta utbildningsmaterialet till ett anpassat läromedel för branschen.

Vi hoppas nu att denna nya upplaga av Byggledarskap ska komma till god användning. Ett utvecklat och framgångsrikt ledarskap är av största vikt för att omsätta övrig inlärd kompetens inför en lyckad framtid inom byggbranschen. Denna webbplats behandlar till stor del vad som är viktigt att känna till kring bygg- och anläggningsprojektens ledarskap.

Fokus ligger på:

  • den praktiska tillämpningen av ledarskapet i bygg- och anläggningsprojekt.
  • att som chef eller arbetsledare hantera rollen som arbetsgivarens företrädare.
  • ledarskapet i projektets utförande-/produktionsfas.
  • frågor av betydelse för ökad produktivitet, lönsamhet, trivsel, arbetsmiljö, miljöaspekter.
  • sambanden mellan ledarskap och produktivitet samt ordning och reda, kvalitet och en säker arbetsplats.

Målgrupperna är:

  • högskolans ingenjörsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan inom byggproduktionsledning, arbetsledning och produktion.
  • utbildning av arbetsledare som sker i branschens egen regi, både inom de större företagen och Byggföretagens utbildningsorganisation Byggbranschens utbildningscenter (BUC).
  • bygg- och anläggningsföretagens interna ledarskapsutbildningar.

Innehållet på webbplatsen kan användas av såväl lärare som studerande och yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper om bygg- och anläggningsprocessen och för ett gott ledarskap.

Återkomma gärna med eventuella synpunkter samt förbättringsförslag genom mailadressen: byggledarskap@byggai.se

Åke Tell
Projektledare

Kunskaper till byggarbetsplatsen