ROT – Renovering, OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD

1 Mark - ROT

10 Sammansatta
Säker Vatten

2 Husunderbyggnad - ROT

20 Sammansatta
Säker Vatten

4 Yttertak - ROT

40 Sammansatta
Säker Vatten

43 Taktäckning
Byte taktäckning takpannor

6 Stomkomplettering - ROT

60 Sammansatta
Säker Vatten

9 Gemensamma arbeten - ROT

90 Sammansatta
Kvarboende vid renovering

91 Transporter
Köksleveranser

 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!

Kunskaper till byggarbetsplatsen