Om ByggAi

ByggAi.se utvecklas i samarbete med byggbranschen och har initierats och stöds av Sveriges Byggindustrier och FoU-Syd.

De arbetsinstruktioner som tagits fram för ByggAi är utformade för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Webbplatsen administreras av Mats Persson vid Malmö universitet.

Bakgrund

De första arbetsinstruktionerna togs fram inom ramen för utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärande. Ett projekt som bl.a. finansierades med bidrag från SBUF och Byggrådet.

Vidareutvecklingen av ByggAi med fokus på bl a personsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor har finansierades av Boverkets Byggkostnadsforum och AFA-Försäkring.

Under åren har flera byggföretag ställt sina kunskaper och projekt till förfogande för dokumentation och framtagande av fler arbetsinstruktioner.

Användning och potential

Arbetsinstruktionerna används idag av både för arbetsberedning och som underlag i planering av projekt samt i utbildningar på olika nivåer.

  • Kvalitets- och säkerhetsaspeketer såväl som produktivitet är avhängig att alla vet vad som förväntas,
  • Arbetsinstruktionernas pedagogiska upplägg syftar till att alla ska förstå vad arbetet går ut – oavsett personens färdigheter i att läsa ritningar och montageanvisningar eller språkkunskaper.

Intressenter

Det går att urskilja flera olika intressenter finns för arbetsinstruktioner i planering, arbetsberedning och arbetsplatsbaserat lärande bl.a.:

  • byggföretag och anställda
  • branschorganisationer
  • leverantörer

Intresserad att samverka med ByggAi? Kontakta oss

Utvecklingsbehov

I takt med den snabba utvecklingen inom produktionsmetoder och material ökar behovet av förberdelser för förståelse för arbetsmomentens förutsättningar.

Byggmaterialindustrin utvecklar ständigt nya effektiva och konkurrenskrftiga produktionsmetoder med såväl traditionella som nya materialslag.

Framtida arbetsinstruktioner skall därför kunna samordnas med  materialleverantörernas introduktion av nya byggssystem och material.

Kunskaper till byggarbetsplatsen