Arbetsberedning

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

Arbetsberedning bör göras vid alla bygg- och anläggningssarbeten – särskilt när arbetsmomentet:

  • omfattar många timmar
  • pågår lång tid,
  • omfattar flera personer,
  • är tekniskt komplicerat.

Arbetsinstruktionerna från ByggAi är framtagna för att användas vid arbetsberedning i bygg- och anläggningsprojekt.

Instruktioner och hjälpmedel:

Arbetsberedning – rapport och vägledning
Så här ska arbetsinstruktionerna användas!
Blankett för arbetsberedning – pdf
Blankett för arbetsberedning – Excel

Film om arbetsberedningar

Kunskaper till byggarbetsplatsen