Hela listan


7 Invändiga ytskikt

72 Ytskikt, golv, trappor
Parkett
Klinker
Vattentät plastmatta
Sanering av asbest

73 Ytskikt, vägg
Kakel
Vattentät plastmatta
Sanering av asbest

74 Ytskikt, tak, undertak
Undertak
Akustikputs

75 Målning
Lägenhet

77 Skåp och inredningssnickerier
Kök – förvaringsenheter

78 Rumskomplettering
Sockellister
Täcklister
Efterbeslagning

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Stoppa tjuven

91 Materialhanatering, trafik
Transporter
Materialintag

92 Tillfällig fabrik
Tillfällig elementfabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad

93 Ställningar
Ställningar, allmänt
Mur- och putsställningar

94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Vinterförberedelser
Energi på arbetsplats 


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!