Utbilda i arbetsberedning

För utbildning i arbetsberedningar finns nu ett kursmaterial som du kan få tillgång till.
Underlaget består av:

  • Föreläsningsbilder om Arbetsinstruktioner och Arbetsberedning
  • Övningsuppgift - förutsättningar och kalkyl
  • Övnings-Arbetsinstruktioner

Kontakta oss för närmare instruktioner: Kontakt

Utbildningen har provats vid:

  • Högskolan i Halmstad
  • Malmö Högskola
  • Entreprenörsskolan
  • Thage Andersson Byggnads AB


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.
Tag gärna kontakt med oss för vidare diskussioner och utveckling!