Byggledarsk

Ledarskap

 • Chefskap kontra ledarskap
 • Utveckling inom ledarskap
 • Ledarskapsmodeller
 • Agenda ledarskap
 • Hållbara chefer

Branschperspektiv –

 • KMA – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning
 • Affärsmannaskap och Affärsmässighet
 • Avtalsrörelsen och löneformer
 • Byggbranschen i förändring
 • Byggbranschen och samhället
 • Etik och moral