Arbetsinstruktioner - Stomme


30 Sammansatta
Rensning och justering av betongyta

31 Väggar
Systemform
Armering
Skalvägg - betong
Betongelement
Lättbetongblock
Kalksandsten
Tilt-up

32 Pelare
Formsättning
Prefab betong
Stålprofil
Pelare i P-hus

33

34 Bjälklag, balkar
Form kvarsittande plåt
Plattbärlag - filigran
Armering
Platsgjuten betong
Hålelement
Balkongplan - element
Form, arm, betong i P-hus

35

36 Trappor, hisschakt
Prefab betongtrappa

37 Samverkan, takstomme

38 Huskomplettering

39 Byggnadsarbeten för installationer


Vägledning/Manual

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.