Användning av ByggAi

Grundtanken med denna samling av arbetsinstruktioner är att de skall användas vid detaljplanering och arbetsberedning av arbetsmoment på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Det skall vara ett stöd och underlag för arbetsledningen på byggarbetsplatsen.

  • Det är helt fritt att använda arbetsinstruktionerna enskilt och i företag.
  • Arbetsinstruktionerna får inte vidaresäljas i någon form.
  • Vägledning/manual/instruktion finns att ladda ner här (Instruktion 0,4MB)
  • Arbetsinstruktionerna är sorterade efter Byggdelstabellen.
  • Arbetsinstruktionerna finns också samlade på CD (läs mer)
  • Vi har justerat de gamla arbetsinstruktionerna för att göra dem lättare att använda.

Arbetsinstruktionerna finns i länkade pdf-dokument. Arbetsinstruktionerna är strukturerade i fyra huvudavsnitt enligt följande:

Förutsättningar - ger förklaringar av begrepp och grundläggande förutsättningar och krav på resultatet av aktiviteten.

Förarbete - innehåller förberedelser inför aktuellt arbetsmoment i form förberedande, kontroller och arbeten på arbetsstället, checklistor med utrustning, maskiner, hjälpmedel och infästningsdetaljer som behövs för arbetsmomentet samt information om materialhantering från mottagning av leverans och förvaring till restprodukthantering.

Egenkontroll - kontrollplan ibland med förslag till kontrollpunkter för aktuellt arbetsmoment.

Genomförande - innehåller beskrivning av hur arbetet genomförs illustrerat med bilder.


Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.
Användning av information sker på egen risk.
Rättigheterna till innehållet på denna webbplats tillkommer författarna. Innehållet skyddas enligt upphovslagen. Kopiering av innehållet är förbjudet. Copyright Mats Persson.