Complete list

This section is not yet available in English.
Would you like to contribute to the translations of ByggAi? Contact us7 Invändiga ytskikt

72 Ytskikt, golv, trappor
Klinker
Parkett
Sanering av asbest
Vattentät plastmatta

73 Ytskikt, vägg
Kakel
Sanering av asbest
Vattentät plastmatta

74 Ytskikt, tak, undertak
Akustikputs
Undertak

75 Målning
Lägenhet

77 Skåp och inredningssnickerier
Kök – förvaringsenheter

78 Rumskomplettering
Efterbeslagning
Sockellister
Täcklister

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Kvarboende vid renovering
Stoppa tjuven

91 Materialhantering, trafik
Materialintag
Köksleveranser
Transporter

92 Tillfällig fabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad
Tillfällig elementfabrik

93 Ställningar
Mur- och putsställningar
Ställningar, allmänt

94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Energi på arbetsplats
Vinterförberedelser
Please note that the work instructions at ByggAi.se are general information. When using them while work planning and preparation adjustment to the actual project has to be done.

Welcome to contact us to share any reflections or suggestions regarding further development of work instructions at ByggAi.